بیماران VIP

  • لطقا شماره موبایل در دسترس در اینجا وارد نمایید تا هماهنگی های لازم جهت زمان مراجعه شما و اعضای خانواده شما به عمل آید
  • به منظور بهره مندی از امکانات تعریف شده پکیج ویژه سیستمی اعضای خانواده خود را وارد نمایید
  • *روز پیشنهادی شما مطابق با ظرفیت کلینیک برآورد می شود و تاریخ دقیق مراجعه شما با هماهنگی شما اعلام خواهد شد ممکن است با روز پیشنهادی تطابق نداشته باشد