شرح خدمات

بررسی مشکلات عضلانی اسکلتی نیاز به روش اصلاحی نیز دارد و در این خدمت پس از مشخص کردن وضعیت مفاصل و عضلات روش های اصلاح این مشکلات به بیماران آموزش داده می شود

ویدئو این قسمت

ساعت کاری همه روزه به جز 5شنبه و جمعه از ساعت 11 تا 19

شما می توانید از طریق لینک زیر به صورت آنلاین وقت قبلی بگیرید

رزرو وقت قبلی