شرح خدمات

در این قسمت مشکلات عصب و عضله ارزیابی شده ، شدت ضایعه و امکان بهبودی مشخص می گردد ، بیماران مبتلا به مشکلات عضلانی ، اعصاب محیطی مانند دیسک های ناحیه گردن و کمر ، گرفتگی اعصاب سندروم تونل کارپال ، صدمه به عصب ناشی از بریدگی بریدگی ها مورد بررسی قرار می گیرد .
علل داغ شدن ، سردی و گزگز دست و پا در این روش مشخص می گردد

ویدئو این قسمت

ساعت کاری همه روزه به جز 5شنبه و جمعه از ساعت 11 تا 19

شما می توانید از طریق لینک زیر به صورت آنلاین وقت قبلی بگیرید

رزرو وقت قبلی