اعضای دپارتمان

خانم دکتر مریم اسماعیلی
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی

دکتر ناصح یوسفی
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی

خانم دکتر کتایون مرادی
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی

دکتر علیرضا موسوی
متخصص نورولوژی

معرفی دپارتمان الکترودیاگنوز، نوار عصب و عضله و نوار مغز

جهت انجام نوار عصب و عضله باید متخصص احاطه کافی به شناخت بیماریهای عصب و عضله داشته باشد

تا بتواند با کمک دستگاههای پیشرفته تشخیص دقیق بیماری را بدست آورد.

در این دپارتمان با بهره گیریاز بهترین تجهیزات و بهترین متخصصین طب فیزیکی و توانبخشی و مغز و اعصاب

روش های الکترودیاگنوزشامل نوار عصب ، عضله و نوار مغز انجام می گردد

از طریق انجام نوار عصب و نوار مغز مشکلات مربوط به عضله و اعصاب مشخص می گردد.

کاربرد نوار عصب وعضله :

نوار عصب و عضله در تشخیص نوع ضایعه  عصب و عضله ،شدت ضایعه و پیش بینی احتمال بهبودی بیمار کاربرد دارد.

لذا تبحر متخصصین در انجام الکترودیاگنوز بسیار مهم و حیاتی است و ما مدعی هستیم که می توانیم در این حوزه بهترین باشیم.

نوار عصب و عضله در دو مرحله انجام می شود .

مرحله اول:

ثبت سرعت هدایت عصبی در عصبهای مختلف بدن که با الکترودهای سطحی انجام می شود.

مرحله دوم:

ثبت پتانسیلهای درون عضله که تا امروز فقط با الکترود سوزنی میسر است.

جمع اطلاعات بدست آمده از سرعت هدایت عصبی و ثبت پتانسیلهای درون عضله تشخیص را مشخص می کند.

خدمات این دپارتمان

روز و ساعت

ساعت کاری همه روزه به جز 5شنبه و جمعه از ساعت 11 تا 19

شما می توانید از طریق لینک زیر به صورت آنلاین وقت قبلی بگیرید

رزرو وقت قبلی