شرح خدمات

در دنیای امروز حهت کنترل درد با منشاء عصب و عضله و بیماری های سرطانی و … از روش های تخصصی در یک اتاق عمل سرپایی مجهز به دستگاه C-Arm و سونوگرافی و امکانات مانیتورینگ استفاده می شود امروزه با بهره گیری از این اتاق عمل های تخصصی می توان بسیاری از دردهایی که نیاز به جراحی باز داشته اند را بدون جراحی درمان نمود
ازجمله بیماری های شایع که در دهه های گذشته نیاز به جراحی باز داشته اند بیماری های دیسک کمر یا گردن می باشد
که امروزه در اکثر موارد بدون جراحی و با کمک روش های طب فیزیکی و توانبخشی و در موراد ضروری با تزریق در اتاق عمل قابل درمان است
دردهای مربوط به بیماری های سرطانی ، عصب سه قلو ، دیسک های ناحیه کمر و گردن در این اتاق عمل تخصصی قابل درمان است

ویدئو این قسمت

ساعت کاری همه روزه به جز 5شنبه و جمعه از ساعت 11 تا 19

شما می توانید از طریق لینک زیر به صورت آنلاین وقت قبلی بگیرید

رزرو وقت قبلی