EN / AR

درمان ناهنجاری کف پا

ناهنجاری کف پا چگونه درمان می شود؟

علم بایومکانیک به درمان ناهنجاری کف پا کمک می کند به وسیله علم بایومکانیک میتوان در دو حالت ایستاده و راه رفتن نقاط پر فشار پا را اندازه گیری کرد.
برای آشنایی با این ناهنجاری ویدئو را مشاهده کنید….