ارتز ستون فقرات:

ارتز، بریس، کمربند و گردنبند طبی، قوز بند:

ارتز لفظ یونانی است، به معنای (راست نگه داشتن)، در واقع ارتز از ستون فقرات حمایت می کند و باعث حفظ زوایای ستون فقرات می شود.

اهداف استفاده از ارتز و کمربند و گردنبند طبی در ستون فقرات:

 • کمک به عضله ضعیف
 • کمک به قسمتی از ستون فقرات برای حفظ وضعیت سالم

ارتز ها 2 نوع هستند:

ارتز های آماده: ارتز هایی هستند که توسط شرکت های مختلف با سایز های مختلف ساخته شده اند و آماده و در دسترس هستند.
خوبی آن ارزانی و در دسترس بودن است و ضعف آن در عدم کنترل دقیق آن برای هر فرد می باشد، مانند انواع کمربندهای طبی.

ارتز

درخواست مشاوره

مشاوره آنلاین با متخصصان کلینیک درد و توانبخشی نگین آزادی

تیم کلینیک درد و توانبخشی نگین آزادی در کنار تخصص و دانش، اخلاق مداری را در سرلوحه کار خود قرار داده تا بتوانیم برای شما محیطی امن و آرامش بخش را فراهم نماییم. جهت تعیین وقت برای ویزیت حضوری با شماره ۰۲۱۶۲۷۵۶۴۴۱ تماس بگیرید و یا با تلفن گویا به شماره ۰۲۱۴۵۱۸۶۸۰۷ وقت ویزیت خود را معین کنید. همچنین می توانید در فرم زیر شماره تلفن خود را وارد نمایید تا در اسرع وقت با شما تماس گرفته شود.

فرم مشاوره آنلاین

فرم مشاوره آنلاین

sslide01

ارتز های طراحی شده:

ارتزهایی هستند که با توجه به وضعیت فرد از نظر نوع بیماری، سن، جنسیت، وزن و عوامل مؤثر برای ایجاد مشکل بیمار طراحی می شود و با کنترل  دقیق در اختیار بیمار قرار می گیرد، مانند ارتز های مخصوص انحراف ستون فقرات، کجی ستون فقرات، اسکولیوز.

ارتز

در تجویز ارتز ها کمربند طبی، گردنبند طبی چه مواردی باید در نظر گرفته شود:

 • نوع بیماری و مشکل فرد
 • مدت زمان مشکل بیمار
 • سن
 • جنس
 • هدف از تجویز ارتز
 • چه مدت نیاز به ارتز دارد
 • موارد منع استفاده از ارتز
 • بررسی پایداری یا ناپایداری ستون فقرات

آناتومی و شکل ستون فقرات:

ستون فقرات از 33 مهره تشکیل شده. 7 مهره گردنی، 12 مهره پشتی، 5 مهره کمری و 5 مهره پشتی که ساکروم را تشکیل می دهد و در نهایت 5 مهره مربوط به دنبالچه است.

ارتز

انواع گردنبند های طبی :

مهره های گردنی دارای ارتفاع کمتر هستند، در مهره پشتی ارتفاع بیشتر می شود و در ناحیه کمر به حداکثر ارتفاع می رسد.

3/1 ارتفاع کل ستون فقرات مربوط به فضای دیسک است و بقیه مهره ها اختصاص دارد.

ارتز

ارتز

گردنبند طبی یا اُرتز های گردن:

در گردن بیشترین حرکت گردن به عقب برروی مهره اول می باشد و بیشترین حرکت گردن به طرفین برروی مهره های سوم و چهارم است و بیشتر چرخش به راست و چپ روی مهره اول و دوم گردنی است. با اطلاع از این موارد نوع گردنبند طبی مشخص می گردد.

اینکه چه مهره ای درگیراست و چقدر پایداری دارد مهم است.

انواع گردنبند طبی:

گردنبند طبی نرم:

این نوع گردنبند محدودیت حرکتی خیلی کمی روی حرکات گردن ایجاد می کند و از جنس فوم یا اسفنج است.

ایجاد گرما و قدری راحتی در عضلات گردن می نماید. در مواردی که مهره های گردن پایدار هستند می توانیم تجویز کنیم.

مانند بعضی از دیسک های گردنی و گرفتگی عضلات.

ارتز

ارتز HALO:

این ارتز محدودیت حرکتی در جهات مختلف گردن ایجاد می کند و در زمانی که مهرهای گردنی ناپایداری دارند بکار می رود.

مانند: شکستگی مهرهای گردنی یا بعد از جراحی روی مهرهای گردنی.

ارتز

ارتز فیلادلفیا:

این گردنبد طبی در جهت مختلف حرکات گردن را کنترل می کند ولی روی حرکت چرخش گردن محدودیت کمتری ایجاد می کند.

کاربرد این ارتز در کشیدگی عضلات گردن، شکستگی های پایدار مهره و بعد از  جراحی های گردن زمانی که مهره گردن پایدار باشد.

ارتز

ارتزهای گردنی پشتی (cervicothoracic):

ارتز somi یا ارتز جناقی- پشتی- چانه ای:

ارتز

خم شدن به عقب و جلو ،چرخش به راست و چپ و خمیدگی به طرفین را کنترل می کند. قابلیت استفاده در حالت خواب را نیز دارد.

موارد استفاده: در افرادی که دچار کشیدگی و یا پارگی عضلات گردن و یا شکستگی پایدار ستون فقرات گردنی می باشد در شکستگی ناپایدار و ضایعه لیگامان قابل استفاده نیست.

ارتز و یا بریس گردنی- پشتی- کمری (cervicothoracolumbosacral):

ارتز

این بریس قادر است با کنترل حرکات کل ستون فقرات در جهات مختلف و یا جهت دادن به فشار وارده به ستون فقرات انحراف و کجی ستون فقرات را اصلاح نماید.

موارد استفاده: این بریس وارتز در اسکولیوز و کجی ستون فقرات استفاده می شود.

بریس پشتی- کمری (thoracolum bosacral) نوع آماده:

این نوع بریس حرکات خم شدن به عقب و جلو و چرخش راست و چپ و خم شدن به طرفین ستون فقرات پشتی و کمری را کنترل می کند.

ارتز

این ارتز در درمان شکستگی های ستوان فقرات پشتی و کمری (لومبار) استفاده می شود.

در موارد چاقی مفرط و گودی زیاد کمر و ناپایداری در طرفین مهره استفاده نمی شود.

بریس پشتی کمر (thacolumbasical) نوع طراحی شده:

ارتز

این نوع بریس، با عنوان ژاکت هم شناخته می شود. (body jacket)

در موارد شکستگی مهره ستون فقرات پشتی و کمری (لومبار)، بعد از جراحی ستون فقرات، تنگی کانال، اسکولیوز و دیسک کمر و عفونت مهره بکار می رود.

در موارد وجود تیوب ریوی، کولوستومی و پانسمان بزرگ نباید استفاده شود.

بریس cash :

این نوع بریس برای درمان شکستگی های خفیف در ناحیه مهره های پشتی استفاده می شود.

(thoracolumbar + lower thoracic)

ارتز

بریس  jewett:

این بریس برای شکستگی های خفیف در ناحیه مهره های پشتی مانند بریس cash استفاده می شود ولی نسبت به cash حمایت طرفی و پهلویی کمتری دارد.

مانند بریس cash در تنگی های غیر پایدار قابل استفاده نیست.

ارتز

بریس تیلور و نایت تیلور (taylor and knight taylor):

این بریس حرکات ستون فقرات کمر و خم شدن به جلو و عقب کنترل می کند و حرکات چرخشی را کمتر کنترل می کند.

بعد از جراحی شکستگی ستون فقرات، سرخوردگی مهره- تنگی کانال نخاعی، فتق دیسک کمر، عفونت مهره می رود.

این بریس در شکستگی های غیر پایدار کاربردی ندارد.

ارتزارتز

ارتزها و بریس ها (لومبار یا کمری) (lumbo sacral):

ارتز

این نوع بریس ها فشار شکمی را افزایش دهند و حمایت طرفی و جلویی مهره ها را بهتر انجام می دهد.

در مورد کمر درد، فتق دیسک کمری و کشیدگی عضلات کمر و شکستگی پایدار و فشاری مهره کمری بکار می رود.

شکستگی فشاری در مهره کمری به شکستگی گفته می شود که در ارتفاع مهره با فشار روی مهره کمر می شود ولی خط شکستگی مانند شکستگی در استخوان های بلند دیده نمی شود. این نوع شکستگی ها معمولاً پایدار هستند و جابجایی ندارند.

اسکولیوز یا کجی ستون فقرات با انحراف ستون فقرات چیست؟ (Scoliosis)

ارتز

کجی ستون فقرات به سه دسته مادرزادی، ایدیوپاتیک (بدون علت مشخص) شامل نوزادی، نوجوانی، بالغین و در نهایت نوع عصبی عضلانی تقسیم می گردد.

شایعترین نوع اسکولیوز: نوع بدون علت یا ایدیوپاتیک است.

درمان اسکولیوز: ورزش درمانی، بیوفیدبک، پوشیدن بریس و جراحی است.

شواهد کافی بر تأثیر پوشیدن بریس بر کجی ستون فقرات وجود دارد و اثرات پوشیدن بریس در بهبود اسکولیوز و کجی ستون فقرات بسیار قابل ملاحظه است.

بیمارانی که مشکل عصب و عضله دارند انحراف ستون فقراتشان با سرعت بیشتری افزایش می یابد.

جراحی:

 • در بیمارانی که زاویه ستون فقرات بیشتر از 45 درجه باشد جراحی ضروری است.
 • در بیمارانی که سرعت افزایش انحراف ستون فقرات زیاد است جراحی لازم است
 • در بیمارانی که تمایل به پوشیدن بریس و درمان ندارند جراحی توصیه می شود.

نوع بریس تجویزی: در اسکولیوز و انحراف ستون فقرات با زاویه بین 25 تا 35 درجه و نقطه عطف انحراف بر روی مهره پشتی 7 (T7) از بریس های Boston، Miami و یا Wilmington استفاده می شود.

در انحرافات بالای 40 درجه در قبل از بلوغ و انحرافات بالای 50 درجه بعد از بلوغ جراحی لازم است.

ارتز

ارتز

ارتز

درخواست مشاوره

مشاوره آنلاین با متخصصان کلینیک درد و توانبخشی نگین آزادی

تیم کلینیک درد و توانبخشی نگین آزادی در کنار تخصص و دانش، اخلاق مداری را در سرلوحه کار خود قرار داده تا بتوانیم برای شما محیطی امن و آرامش بخش را فراهم نماییم. این مجموعه همه روزه از ساعت 9 الی 22 وروزهای تعطیل از ساعت 11 تا 19 فعال می باشد. برای تنظیم وقت و مراجعه حضوری می توانید از طریق شماره تلفن های 02162756441  و 09903872640 و تلفن گویا 02145186807 با این مرکز تماس بگیرید..

دوستان شما در کلینیک توانبخشی نگین آزادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *